Vroedkunde

Onze vroedvrouw is Tinne Nuyts. Als kind besliste ze al dat ze ooit voor mensen zou zorgen, tijdens het opgroeien werd dit iets specifieker en in 2013 studeerde ze af als vroedvrouw aan Thomas More in Turnhout. Datzelfde jaar begon ze aan de opleiding Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde aan de Universiteit Antwerpen die ze in juni 2015 succesvol afrondde. Ze werkte intussen ook als vroedvrouw op het Moederhuis van het Heilig Hart Ziekenhuis in Mol. In februari 2015 begon ze als zelfstandige vroedvrouw in praktijk Spectrum.
Momenteel kennen de meeste koppels de vroedvrouw als iemand die samen met de gynaecoloog in het ziekenhuis werkt. Toch kan een vroedvrouw ook veel betekenen voor, tijdens en na de zwangerschap binnen een multidisciplinair team waarin het koppel steeds centraal staat. Tinne vindt het dan ook belangrijk om samen te werken met andere disciplines zoals gynaecologen, kinderartsen, huisartsen, kinesisten, osteopaten, psychologen, diëtisten, andere vroedvrouwen, etc. om de zwangerschap, arbeid, bevalling en postnatale periode zo vlot mogelijk te laten verlopen

Je kan bij Tinne terecht voor:

 • prenatale lessen en informatie
 • zwangerschapsdiagnose
 •  prenatale consultaties
 •  glucose challenge test of suikertest rond 24 weken
 • postnatale thuiszorg

Prenatale lessen en informatie

Onder het motto “goed begonnen is half gewonnen” worden jullie als koppel voorbereid op de arbeid, bevalling en de postnatale periode. Een goede voorbereiding neemt heel wat angsten weg en zorgt zo voor minder stress tijdens de arbeid en bevalling. Daarnaast kan die voorbereiding bijdragen tot een vlot verloop van de postnatale periode.

In een aantal individuele of groepslessen, naar gelang jullie voorkeur, worden verschillende onderwerpen besproken: de zwangerschap zelf, ontspanningstechnieken tijdens de arbeid, de bevalling, borst- of flesvoeding, de postnatale periode, … Uiteraard is er ruimte voor inspraak indien jullie meer informatie over een ander onderwerp wensen. Een les duurt ongeveer een uur en er is een tegemoetkoming voorzien door de mutualiteit. Je brengt enkel 2 klevertjes van jouw mutualiteit mee.
Voor de prenatale lessen werkt Tinne samen met onze kinesiste Maartje Krekels. Waar Tinne het accent legt op het verloskundige aspect (informatie, relaxatietechnieken,…), ligt de focus bij Maartje op het lichamelijk aspect zoals verstevigende oefeningen voor de bekkenbodemspieren, bekkeninstabiliteit,… Ook na de bevalling kan je na 4 à 6 weken terecht bij Maartje voor postnatale kiné. Hier worden de bekkenbodem- en buikspieren verstevigd zodat hun functie weer geoptimaliseerd wordt. Voor meer informatie over pre- en postnatale kinesitherapie kan je terecht bij Maartje Krekels.

Prenatale begeleiding

Naast prenatale informatie en lessen, kan je bij Tinne ook terecht voor prenatale begeleiding of consultaties. Een vroedvrouw is bevoegd om een (normale) zwangerschap zelfstandig te begeleiden. Het is wetenschappelijk aangetoond dat de opvolging van een (normale) zwangerschap bij een vroedvrouw even veilig is als een opvolging bij een gynaecoloog en/of huisarts.
Bij risicozwangerschappen werkt zij samen met de gynaecoloog en/of huisarts. Daarnaast mag ze als vroedvrouw de zwangerschapsdiagnose stellen en alle onderzoeken verrichten die nodig zijn voor het garanderen van een normaal verloop van de zwangerschap. Een voorbeeld hiervan zijn bloednames aanvragen en uitvoeren. Tinne werkt hiervoor samen met het labo van het Heilig Hartziekenhuis Mol waardoor de behandelende arts(en), zoals huisarts en gynaecoloog, de resultaten gemakkelijk kunnen raadplegen. Indien nodig wordt je tijdig doorverwezen naar de gynaecoloog en/of huisarts.

Zwangerschapsdiagnose

Zwanger of vermoeden van een zwangerschap? Hiervoor kan je bij Tinne terecht. Tijdens het consult worden eerst een anamnese en risicoselectie gedaan. Een anamnese is een soort vragenlijst waarbij jouw medische, verloskundige, familiale en heelkundige voorgeschiedenis worden bevraagd. Ook wordt gevraagd naar medicatiegebruik, werksituatie, risicofactoren, etc. Op die manier wordt bepaald of de zwangerschap bij Tinne kan worden opgevolgd, of dat er doorverwijzing naar de gynaecoloog nodig is. Uiteraard kan de zwangerschap ook opgevolgd worden in samenwerking met een gynaecoloog en/of huisarts.
Er wordt ook een uitgebreide bloedname gedaan waarin onder andere wordt nagekeken of je immuun bent voor rubella (rode hond), toxoplasmose (kattenziekte),… Daarnaast wordt de Body Mass Index (BMI) berekend en wordt de bloeddruk genomen. Je krijgt een Moederboekje mee dat fungeert als communicatiemiddel tussen de vroedvrouw, gynaecoloog, huisarts, Moederhuis, etc. Je neemt dit tijdens elke prenatale consultatie mee. Tijdens de laatste weken voor de bevalling verdient het Moederboekje een vast plaatsje in jouw handtas.
Naast de klinische onderzoeken krijg je ook informatie over gezonde voeding, levensstijl, inname foliumzuur, sociale kwesties (zoals aangifte zwangerschap bij werkgever). Daarnaast wordt ook de opvolging van de (normale) zwangerschap door de vroedvrouw, gynaecoloog en/of huisarts besproken. Tot slot wordt de mogelijkheid tot prenatale screening, naar het Down syndroom, besproken. Omwille van de uitgebreidheid van de informatie, wordt de informatie opgesplitst in 2 consulten.

Prenatale consultaties

Indien uit de anamnese en risicoselectie bleek dat jouw zwangerschap vermoedelijk geen risico zal inhouden, kan je ervoor kiezen om door Tinne te worden opgevolgd. Je gaat dan nog minstens 3 keer naar de gynaecoloog voor een echo. Per zwangerschap worden momenteel 3 echo’s terugbetaald door het RIZIV:

1ste echo rond 11 – 14 weken

 • vaststellen intacte zwangerschap (= baby zit in de baarmoeder genesteld)
 • bepaling zwangerschapsduur a.d.h.v. de lengte van de baby
 • nagaan een- of meerlingzwangerschap
 • rond 12 weken: nekplooimeting (= prenatale screening naar Down Syndroom)

2de echo rond 20 weken

 • Structureel echografisch onderzoek (= controle op onder andere grote hart- en andere lichamelijke afwijkingen)
 • Opvolgen gewicht baby en hoeveelheid vruchtwater

3de echo rond 28 weken

 • Opvolgen gewicht en welzijn baby, hoeveelheid vruchtwater
 • Ligging van de baby: hoofd- of stuitligging
 • Ligging van de placenta of moederkoek

Er zijn natuurlijke meerdere opties mogelijk waarbij je vaker naar de gynaecoloog en/of huisarts gaat.
Elk consult bestaat uit een klinisch en een informatief deel. Het klinische deel omvat steeds het meten van de bloeddruk, opvolgen gewicht van de mama en het controleren van de urine op eiwitten (breng bij elk consult een potje urine mee). Vanaf 12 weken kunnen de harttonen van de baby beluisterd worden via een doptone. Rond 18-20 weken kan je je kindje voelen bewegen, dit zal dan telkens worden nagevraagd. Vanaf 24 weken wordt de hoogte van de fundus (= bovenste zijde van de baarmoeder) gemeten, de fundushoogte komt ongeveer overeen met de zwangerschapsduur.
Het informatieve deel start steeds met het vragen naar de beleving van de zwangerschap en het ervaren van eventuele klachten. Op basis hiervan wordt informatie en advies gegeven. Een prenatale consultatie is op die manier uniek voor elke zwangere. Daarnaast worden jullie geïnformeerd over aspecten die typisch zijn voor jouw zwangerschapsduur bijvoorbeeld aanvragen kraamzorg vanaf 26 weken. Uiteraard kunnen jullie steeds vragen stellen en/of opmerkingen geven.
Het aantal prenatale consultaties per zwangerschap is afhankelijk van het verloop van jouw zwangerschap. Tijdens het eerste en tweede trimester ga je elke 4 weken op consultatie, bij de vroedvrouw of bij de gynaecoloog. Vanaf het derde trimester ga je om de 2 weken op consultatie. Vanaf 38 weken wordt je wekelijks opgevolgd tot aan de bevalling. Indien je overtijd gaat (vanaf 41 weken) wordt je sowieso mee opgevolgd door een gynaecoloog, je gaat dan 2 tot 3 keer per week naar het Moederhuis voor een monitor.

Glucose challenge test of suikertest

Tijdens een zwangerschap gebeurt er heel wat in jouw lichaam, deze veranderingen zijn nodig om jouw kindje alle kansen te geven om zich goed te ontwikkelen en flink te groeien. Een van deze veranderingen heet “insulineresistentie”. Hierbij zorgt jouw lichaam ervoor dat de glucose (= suiker) uit jouw voeding minder wordt opgenomen door het lichaam en dus meer beschikbaar blijft voor de baby zodat die kan groeien. In sommige gevallen is deze insulineresistentie zodanig dat er teveel glucose of suiker in jouw bloed zit, dit noemen we zwangerschapsdiabetes of –suiker. Een teveel aan glucose in jouw bloed is voor niemand goed: niet voor jouw lichaam, noch voor de baby.
Daarom wensen sommige gynaecologen dit te controleren tijdens je zwangerschap via een glucose challenge test, ook hiervoor kan je terecht bij Tinne. Je hoeft hiervoor niet nuchter te zijn. Je drinkt tijdens de consultatie een flesje met 50 gram glucose, dit is vergelijkbaar met een hele zoete limonade. Een uurtje later wordt er een bloedname gedaan waarbij de glucose in jouw bloed wordt gemeten. De resultaten worden tijdens het volgende consult bij de gynaecoloog besproken. Indien de test afwijkend zou zijn, en het risico bestaat op zwangerschapsdiabetes, zal de gynaecoloog jou aanraden om een uitgebreide test te laten doen. Deze duurt 1 dag en gaat door op het Moederhuis.

Postnatale verzorging

Ook na de bevalling kunnen jullie beroep doen op een vroedvrouw. In de postnatale periode komt Tinne aan huis zodat je rustig kan bekomen van de bevalling. Tijdens zo’n huisbezoek worden de mama en baby verzorgd: opvolgen gewicht van het kindje, verwijderen van de (eventuele) hechtingen of haakjes, begeleiding bij borstvoeding, informatie over postnatale periode,… Als vroedvrouw kan Tinne jullie postnataal bijstaan tot jullie kindje 1 jaar oud is. Ook voor postnatale verzorging is een tegemoetkoming voorzien door de mutualiteit, hiervoor geef je enkel 2 klevertjes van jouw mutualiteit af.
Naast de huisbezoeken kan je Tinne steeds telefonisch bereiken bij vragen of ongerustheid. Zij werkt ook samen met Tine Geeraerts. Zo kan je ook tijdens vakantieperiodes steeds terecht bij een vroedvrouw, indien nodig neemt Tine enkele huisbezoeken over zodat de continuïteit van zorg bewaard wordt.