Wat is osteopathie

Osteopathie is een discipline die bewegingsbeperkingen in het lichaam opspoort en behandelt. Deze bewegingsbeperkingen kunnen in om het even welk weefsel van het lichaam voorkomen en leiden tot functiestoornissen. Osteopathie hanteert naast zijn wetenschappelijke onderbouw ook een breed therapeutisch denkkader. Dit vormt de basis waarrond het onderzoek en behandeling worden opgebouwd. Binnen dit kader hebben we oog voor zowel mechanische, neurologische, (bio)chemische en sociale invloeden op ons systeem. Door deze brede holistische kijk op het lichaam kan osteopathie een oplossing bieden voor problemen die een complexe oorzaak hebben. Met deze holistische visie bedoelen we in de osteopathie dat we een mens als één geheel bekijken. De osteopaat gaat altijd op zoek naar de oorzaak van de klachten. Deze oorzaak kan zich op een andere plaats in het lichaam bevinden dan waar de klacht zich presenteert.

Osteopathie bestaat uit drie belangrijke pijlers

 • Locomotorisch systeem (bewegingsstelsel)
 • Visceraal systeem (organen)
 • Cranio-sacraal systeem (basale regulatie)

Elk van deze pijlers wordt onderzocht en de interactie tussen deze systemen is van groot belang.

PRINCIPES VAN DE OSTEOPATHIE

Het lichaam is één interactief geheel
Interactie tussen functie en structuur

Er is een constante beïnvloeding van de verschillende weefsels in ons lichaam ten opzichte van elkaar. Bvb: Gewrichten kunnen niet bewegen zonder spieren, Spieren kunnen niet functioneren zonder bezenuwing, …

Wanneer je een bepaalde structuur (bot,spier,…) in je lichaam meer belast (functie geeft), dan zal deze structuur ook sterker gaan ontwikkelen. Bvb: Iemand die zijn biceps sterk belast, zal hierdoor een dikkere biceps krijgen.

Het lichaam reguleert zichzelf (autoregulatie)

Het lichaam zal zichzelf zo goed mogelijk aanpassen aan een opgelegde verandering. Wanneer het lichaam niet in staat is om zich voldoende aan te passen zal dit tot klachten leiden. Hierbij zijn er verschillende fasen. Tijdens de normale autoregulatie is er een constante aanpassing aan externe en interne invloeden. Wanneer het lichaam zich niet meer kan aanpassen zal dit op een andere manier compenseren. Wanneer het lichaam door verschillende compensaties niet meer naar behoren kan functioneren zal het decompenseren. Dit leidt onvermijdelijk tot klachten en/of ziekte. Bvb: Wanneer je na een enkelverstuiking een kleine bewegingsbeperking in je enkel overhoudt zullen het knie- en heupgewricht dit moeten opvangen. Het lichaam past zich geleidelijk aan deze nieuwe situatie. Indien deze bewegingsbeperking in de enkel niet opgelost zal worden kan dit op termijn tot knie- of heupklachten leiden.

Regel van de arterie (arterial rule)
Leven is bewegen

Bloedvoorziening is elementair voor het goed functioneren van een structuur of orgaan. Doordat bloedvaten zich een weg banen door de weefsels van het lichaam ontstaat de kans dat er een beperking ontstaat van de doorstroming. We spreken hierbij over beperkte doorbloedingsveranderingen die door het langdurig karakter een invloed uitoefenen op het weefsel. Bvb: Na een ontsteking van de darmwand ontstaat er littekenvorming. Door de beperkte elasticiteit van dit litteken kan de lokale doorbloeding van deze regio in het gedrang komen en aanleiding geven tot verminderde opname van voedingsstoffen.

Het gaat hierbij om beweging in de meest brede zin van het woord. Van beweging in de ledematen tot de beweging van rode bloedcellen in de bloedbaan, er is geen kwalitatief leven zonder beweging!

Osteopathie is echter geen mirakeltherapie en heeft niet de ambitie de traditionele geneeskunde te achterhalen of te vervangen

Klachten
Hoe verloopt een osteopathische behandeling
 • Rugpijn (zowel acute als chronische)
 • Nekpijn
 • Hoofdpijn
 • RSI/ overbelastingsletsels
 • Sportletsels/blessurepreventie
 • Peesontstekingen
 • Verteringsproblemen/ Opgeblazen gevoel
 • Brandend maagzuur
 • Constipatie / Diarree
 • Preventie!
 • Enz.
 • Anamnese: Tijdens de eerste ontmoeting zal er een uitgebreid kennismakingsgesprek plaatsvinden om een beeld te krijgen van je klachten en welke structuren hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn.
 • Safety check: Vooraleer we aan het eigenlijke onderzoek en behandeling beginnen zullen er eerst enkele testen gebeuren zodat we er zeker van zijn dat we je op een veilige manier kunnen behandelen.
 • Bewegingsonderzoek : Niet enkel de regio waar de klachten zitten zal onderzocht worden. Ook andere delen van het lichaam die mogelijks invloed hebben op je klachten zullen mee onderzocht worden.
 • Behandeling : Ook de behandeling beperkt zich niet enkel en alleen tot de regio waar de klachten zich bevinden. Ook hier zullen meerdere regio’s die verband met elkaar hebben behandeld worden.