Werkwijze

Tijdens een eerste contact probeert de therapeut een zicht te krijgen op de klacht waarmee u zich aanmeldt. We hanteren hierin een holistische visie waarbij we breder kijken dan enkel het symptoom. We bekijken het individu als één geheel. Samen met u zoeken we naar de best mogelijke benadering van uw probleem en informeren we u over de therapeutische mogelijkheden binnen onze praktijk of in uw thuissituatie.

Waar nodig nemen we graag contact op met medebehandelaars (huisarts, specialist, …) om tot een zo stevig mogelijk netwerk te komen. Niet enkel intern, maar ook extern streven we naar een open communicatie in uw belang. Uiteraard delen wij geen inhoudelijke informatie met hulpverleners binnen of buiten de praktijk zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Een persoonlijke aanpak, optimale privacy en wederzijds engagement beschouwen wij als fundamenteel voor een goede therapie.

Wij werken altijd op afspraak. U kan telefonisch 014 33 78 00 een afspraak maken of via het aanmeldformulier dat u vindt op ‘contact’.

Wij doen dagelijks ons uiterste best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Het correct nakomen van gemaakte afspraken komt de behandelingen ten goede. Wij gaan zorgvuldig om met onze afspraken en verwachten van u hetzelfde. Een afspraak annuleren of verplaatsen is geen enkel probleem, op voorwaarde dat dit tijdig gebeurt. Gelieve dus minstens 24u op voorhand te verwittigen indien u een afspraak niet kan nakomen.

Afspraken die gemaakt zijn en NIET worden nagekomen, worden volledig in rekening gebracht.

Afmelden of wijzigen van afspraken dienen telefonisch te gebeuren (NIET via sociale media, sms of mail).

Onze ambities

  1. Individuele zorg op maat


  2. Delen van kennis en ervaringen


  3. Interne en externe communicatie in het belang van de patiënt

  4.  

     

Onze visie

Onze praktijk heeft de naam ‘Spectrum’ gekregen omdat we elke mens vanuit een breed spectrum willen benaderen.

Inspelen op uw behoefte
Specifiek invalshoek
Individuele noden
Doorverwijzen waar nodig