Wat is kinesitherapie

De kinesitherapeutische hulpverlening is een veelomvattende benadering, hoofdzakelijk gericht op het verminderen van problemen bij het bewegen, in het bijzonder in de context van gezond functioneren. Zij beoogt de kwaliteit van het menselijk bewegen te vergroten of te behouden. Deze kwaliteit van bewegen kan verminderd zijn door ziekten, aandoeningen, traumata en ongevallen, maar ook door het gedrag, of een beperkte ontwikkeling, ongeacht de leeftijd en de levensfasen.

Kinesitherapeutisch handelen is gericht op een methodische werkwijze. Naast de aanmelding en de oriëntatie van de patiënt is er een anamnesegesprek en een kinesitherapeutisch onderzoek. Het klinisch redeneren vormt hierbij de basis tot het opstarten van een behandelingsconcept. In zijn professionele en persoonlijke zorg heeft de kinesitherapeut meer en meer de taak om te begeleiden en te informeren, ook in de thuissituatie. Verder kan je bij ons team van therapeuten terecht voor fysische therapie, manuele verrichtingen, preventie en revalidatie.

De kinesitherapeut werkt samen met u aan uw herstel. Door rekening te houden met de meest functionele aspecten van de patiënt streeft hij ernaar om de fysische mogelijkheden, de activiteiten en participatie van de patiënt en het persoonlijk evenwicht te bevorderen.

Het besef van goede samenwerking en afstemming met alle zorgverstrekkers dringt zich meer en meer op. Binnen de zorgverlening hebben artsen en kinesitherapeuten ieder hun eigen benaderingswijze waardoor de medische en de kinesitherapeutische zorg elkaar aanvullen. Volgens de wettelijke bepalingen werkt de kinesitherapeut vandaag nog steeds op basis van een medisch voorschrift.

Binnen de kinesitherapie zijn er de laatste jaren enkele ‘bijzondere bekwaamheden’ ontstaan. Deze zijn:

 • Cardiovasculaire kinesitherapie
 • Geriatrische kinesitherapie
 • Oedeemtherapie
 • Manuele Therapie
 • Neurologische kinesitherapie
 • Ontspanningskinesitherapie
 • Palliatieve kinesitherapie
 • Pediatrische kinesitherapie
 • Perinatale en pelvische reëducatie
 • Psychomotorische kinesitherapie
 • Respiratorische kinesitherapie
 • Sportkinesitherapie

Binnen Praktijk Spectrum kan u voor tal van deze bijzondere bekwaamheden terecht. Ons team van therapeuten volgt zeer regelmatig bijscholingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden en te verbeteren.

Alle  therapeuten zijn gedeconventioneerd..