“Zoals een zijdeworm heb je je in een cocon ingesponnen. Wie zal je redden?
Breek zelf uit je cocon en treed naar buiten als een mooie vlinder, als vrije ziel.”

Psychotherapie

Je kunt bij een psychotherapeut terecht voor allerlei vragen en problemen waar je zelf niet meer uitkomt. De manier waarop de begeleiding verloopt, hangt af van wie jij bent en waarvoor je komt!
Basisvisie van waaruit gewerkt wordt, is Interactionele Vorming; een eigentijdse vorm van integratieve psychotherapie. Deze stelt dat er niet één benadering, weg of aanpak bestaat die voor iedereen werkt, want ieder mens is uniek!
De verscheidenheid aan opleidingen die ik volgde én de toonaarden van het leven zelf, maken dat ik je telkens die werkvorm zal aanreiken die jou op dat moment het best dient.
Zo kan tijdens een sessie gebruik worden gemaakt van oa.:

psychotherapie Interactionele Vormgeving, cranio-sacraal therapie, mindfulness en psycho-energetica.

Belangrijker echter dan de invalshoek van waaruit er begeleid wordt, is het wezenlijk contact dat er ontstaat tussen de therapeut en de client.
Belangrijkste instrument is het laten voelen en doen stromen van hartsenergie waardoor je terug durft voelen en opkomen voor wie jij bent.
Doel is je leven op een authentieke wijze terug in eigen handen nemen, zodat je opnieuw zin hebt in het leven!

Specialisatie: traumaverwerking, seksualiteitsproblematiek, depressie, burn-out en relatietherapie

Psychotherapie Interactionele Vormgeving (IV) en Psycho-Energetica (PE)

Psychotherapie Interactionele Vormgeving (IV)

Interactionele Vormgeving vertrekt vanuit een integratieve visie. Verschillende therapeutische stromingen worden interactief samengebracht tot een nieuw model: IV
Contextuele therapie, systeemdenken, Gestalttherapie, cliëntgerichte therapie, bio-energetica, psychosynthese, integrale psychologie, NLP en Mindfulness gaan in dialoog met elkaar. In het nieuw geheel dat IV vormt, bevruchten,verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen elkaar wederzijds zonder hun eigenheid te verliezen.
IV beweegt zich in het spanningsveld tussen de universaliteit van de menselijke problemen en de uniciteit van ieder mens, heeft oog voor de mens in ontwikkeling en voor diens existentiële en spirituele dimensie.
IV integreert experimentele met systemische elementen, een lichaamsgerichte benadering met gesprekstherapie.
Kortom IV sluit aan bij de vernieuwingen in psychotherapie, omdat het oog heeft voor de grotere context en aansluit bij meersporenbeleid.
Psycho-Energetica (PE)

Psycho-Energetica verdiept zich in de multi-dimensionele en subtiel energetische aspecten van menselijke communicatie, gedrag en bewustzijn. Deze opleiding leert de mens bewust waarnemen van subtiele energievelden en energetische interactiepatronen in en rond mensen die een invloed hebben op het menselijk functioneren. ‘Multidimensionaliteit’ en ‘ energie’ zijn basisbegrippen die verwijzen naar een mens -en wereldbeeld dat uitgaat van de ervaring dat de fysieke werkelijkheid slechts één dimensie is van een veel ruimere werkelijkheid waarin we leven en bestaan.
Deze basisfilosofie sluit aan bij een rijke traditie van spirituele en mystieke inzichten uit oost en west, zowel bij recente bevindingen uit de ‘ human potential’-bewegingen én uit nieuw fundamenteel wetenschappelijk onderzoek,
Deze visie en filosofie biedt een model aan dat transformatie en groei impliceert. Het stimuleert groei en verandering vanuit de ziel, vanuit de kern. Dit multidimensionele wereldbeeld opent een weg die gaandeweg leidt tot wat het’ supra-mentale’ bewustzijn wordt genoemd.

Relatietherapie

De ontmoeting met de ander maakt het ‘eigen ik’ bewuster.
Een partnerrelatie is als een bedding waarin je de eigen mogelijkheden optimaal kunt ontplooien doordat je elkaar voortdurend confronteert en spiegelt. Dit leidt echter vaak tot conflicten en strijd waardoor je niet écht meer in staat bent om te zien wie de ander is. Uit pijn sluit je je hart waardoor de liefdesenergie niet meer stroomt.
Op dat moment kan relatietherapie verhelderend werken.

Een eerste sessie dient om duidelijk te krijgen waar je naar op zoek bent binnen deze relatie.
Samen kijken we naar wat jullie als kwaliteiten en beperkingen van de relatie ervaren en ook hoe de knelpunten constructief kunnen aangepakt worden.
Het kan zijn dat je een aantal sessies afzonderlijk volgt; zodat je los van elkaar je eigen beleving vrij kunt neerzetten. Daarna worden jullie weer samen uitgenodigd.

Met ‘ankerpunten‘ krijgt de relatie weer stroming en kan er opnieuw een gevoeld ja naar elkaar worden uitgesproken.
Het is ook mogelijk dat de kloof tussen jullie niet meer te overbruggen is.
Ook dan is het zinvol om op een respectvolle manier afscheid te nemen van elkaar en los te laten wat niet meer dient.
Als therapeut – mens ben ik open–minded, hanteer het principe van meervoudige partijdigheid, communiceer duidelijk en open en breng daardoor op een natuurlijke manier verschillende standpunten, visies met elkaar in dialoog.
Mijn open communicatie- stijl en onpartijdigheid zullen jullie steeds uinodigen om met elkaar in dialoog te gaan tot dat wat dient uitgeklaard te worden, volledig helder is.

Praktisch

Een relatie-sessie duurt 1h30 min en kost 90 euro.
De sessies die jullie afzonderlijk nemen, vallen onder het tarief v/e indiv

Cranio Sacraal therapie

Cranio Sacraal Therapie CST

Is een uiterst subtiele vorm van lichaamsgerichte therapie, die je gehele wezen en je immuniteitssysteem versterkt.
Zachte aanrakingen werken in op het centrale zenuwstelsel; de schedel (cranium), de ruggewervels en het heiligbeen (sacrum).
Hiertussen vloeit het hersenvocht, dat als een pulserende golf overal in je lichaam gevoeld wordt.
Door te luisteren naar het cranio-sacrale ritme en zachte manipulaties uit te voeren, worden blokkades opgeheven.

Somato Emotioneel Release SER

Bij een blokkade, die een nog onopgelost emotioneel verhaal in zich draagt, wordt cranio -sacraal therapie in combinatie met somato emotioneel release gebruikt.
SER maakt het mogelijk rechtstreeks met die blokkade te praten. De cellen (‘het trauma’) hebben nog geen kans gehad om zich daadwerkelijk te uiten; ‘ze moeten hun verhaal nog kwijt’.
SER speelt zich zowel voor cliënt als therapeut af in een tijdloze meditatieve bewustzijnstoestand.
Eens de opgesloten emoties erkend, uitgesproken en doorvoeld zijn, is het lichaam klaar om de blokkade langzaamaan los te laten.

Welke klachten?

CST geeft verheldering en verlichting bij lichamelijke, emotionele en psychische pijn.
Het is moeilijk klachten te bedenken waarbij CST geen verbetering of zelfs verdwijning van klachten zou kunnen geven.
Voor ontspanning, meer energie, ‘bij te tanken’, als zelfzorg.
Bij stress, nek-en rugklachten, burned-out, trauma’s, oorsuizen, whiplash, aangezichtspijn, migraine, slaapproblemen, CVS, MS, depressie en angsten…

Praktisch

sessie 1h15’ –  75€
sessies kinderen 45’ – 45€ of 1h – 60€ )
Je draagt best makkelijke kledij

Mindfulness

Mindfulness

Mindfulness-training enkel geschikt als groepstraining?

Mindfulness is een wetenschappelijke onderbouwde training die je beter leert omgaan met stress, slapeloosheid, pijn, depressie… ze is er ondermeer op gericht om een burnout te voorkomen.
Training van aandacht staat centraal binnen een kader van westerse psychologie in combinatie met oosterse wijsheid.

In groep kan je tegenwoordig de Mindfulness-trainingen op diverse plaatsen volgen.
Doordat ik deze training gedurende de laatste 5 jaar veelvuldig heb aangeboden, heb ik ondervonden dat de input voor veel mensen vaak teveel is en op te korte tijd dient verwerkt te worden. Bovendien wil niet iedereen deelnemen of heeft baat bij een groepstraining.
Een meer flexibel en ‘tailor made’ aanbod is hierop mijn antwoord.

Mindfulness-training in individuele setting

Wie de mindfulness-training graag alleen of met twee wil volgen, kan hiervoor bij mij terecht.
Ik kreeg een professionele opleiding tot Mindfulness trainer bij het Instituut voor Aandacht o.l.v. Dr David Dewulf, grondlegger van de training.
Daarnaast volgde ik de Dhamma verdiepingscursus bij bij Christina Feldman & Prof John Teasdale.
Regelmatig neem ik zelf deel aan langere stilteretraites o.a. Lama Tulku Lobsang – Nangten Menlang International, in het Tibetaans boeddhistisch centrum Nyingma in Nederland, alsook bij Prof. Dr Ton Lathouwers van de Maha Karuna Chan.

Hoe werk ik?
Je krijgt alle meditatietechnieken aangeboden net zoals in de groepstraining.
Het voordeel is dat ik op deze manier heel direct kan inspelen op jouw specifieke vragen en noden.
Voordeel is dat ik naast mindfulnesstrainer ook psychotherapeute ben en ik alle thema’s waarmee je komt vakkundig kan begeleiden

De training bestaat uit 8 sessies van 1h30’, met de mogelijkheid tot opvolging indien nodig.
Je hebt telkens de tijd om gedurende 1 maand wat aangeleerd werd, voldoende te oefenen voor er nieuwe input is. Dit betekent volledige integratie!

Met vriendelijke aandacht leer je aanwezig zijn bij alle ups en downs, je leert jezelf meditatief observeren zonder oordeel.
Vanuit innerlijke rust en los van conditionering creeër je nieuwe kansen en maak je duidelijke keuzes.

Prijs voor dit traject 800 € individueel , p/p 450 € indien je met 2 komt, syllabus inbegrepen.