Biografie

Mijn naam is Nienke Bienstman en ik ben in 2017 afgestudeerd als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij mij terecht. Mijn bijzondere interesse gaat uit naar dysfagie (slikstoornissen), stemstoornissen en neurogene spraak- en taalstoornissen. Levenslang leren is een principe waar ik erg veel waarde aan hecht. Ik heb er dan ook voor gekozen om mij verder te specialiseren in de diagnostiek en behandeling van dysfagie en stemstoornissen door middel van een postgraduaatopleidingen. Hiernaast tracht ik mij bij te scholen door regelmatig deel te nemen aan cursussen, congressen en studiedagen. Ik vind het erg belangrijk om de noden en belangen van het kind of de volwassene voorop te plaatsen in de therapie, om zo een specifieke en individuele behandeling te kunnen bieden.

Lidmaatschap

 • Belgian Society of Swallowing Disorders (BSSD)
 • Vlaamse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren  (VWHHT)
 • Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)

Opleidingen

 • 2013 – 2016: Bachelor in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen (KU Leuven)
 • 2016 – 2017: Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen (KU Leuven)
 • 2017 – 2019: Postgraduaat Dysfagie (Arteveldehogeschool Gent)
 • 2019: Eet-en drinkproblemen bij jonge kinderen (Arteveldehogeschool Gent)
 • 2020-2022: Postgraduaat Stem (Thomas More) 
 • 2020: Mimetherapie bij een perifere facialisparese
 • 2020: Manuele technieken bij dysfonie 
 • 2020: Autisme en eetproblemen – Maïté Van Den Bossche 
 • 2020: Logopedie bij supragastrisch boeren (Charlotte Schellen)
 • 2020: Stemtherapie bij transpersonen (Katrien Eerdekens)

Voor volgende zaken kan u bij mij terecht

  • Slikstoornissen (CVA, neurodegeneratieve aandoeningen en hoofd-halsoncologie)
  • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen
  • Neurologische spraak- en taalstoornissen: afasie, dysartrie en spraakapraxie
  • Mimetherapie bij een perifere facialisparese
  • Dementie (frontotemporale dementie, ziekte van Alzheimer)
  • Stemstoornissen (functioneel of organisch)
  • Leer-, articulatie- en taalstoornissen

aanwezigheid op de praktijk: maandag, woensdag en zaterdag

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht